Australia St, Bass Hill NSW 2197, Australie

Australia St, Bass Hill NSW 2197, Australie Sydney, Nouvelle-Galles Du Sud Australia